Ćup može imati različite namene - od dekorativne, do praktične. Može služiti za očuvanje svežine pojedinih namirnica, što mu je bila i glavna namena u davnim vremenima. U savremenom dobu, najčešće se koristi kao dekorativni predmet salona, ali i dnevnih soba.

Trenutno nema artikala koji su u kategoriji.